BestSeal AT505


Chống thấm tường đa sắc màu

BestLatex R114


Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông cũ - mới

BestSeal AC400


Màng chống thấm đàn hồi cao, gốc Acrylic co-polymer biến tính

BestSeal AC401


Hợp chất chống thấm gốc xi măng-polymer, thẩm thấu tinh thể, một thành phần

BestSeal AC402


Hợp chất chống thấm, trám bít, gốc polymer-silicate, hai thành phần 

BestLatex R126


Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông cũ - mới

BestSeal AC404


Hợp chất chống thấm Acrylic cải tiến, gốc nước

BestSeal AC407


Màng chống thấm đàn hồi, gốc xi măng-polymer, hai thành phần

BestSeal AC408


Chống thấm siêu đàn hồi, một thành phần, gốc Acrylic Co-polymer biến tính nano

BestSeal AC409


Màng chống thấm đàn hồi, gốc xi măng-polymer, hai thành phần

BestSeal BP411


Chống thấm Bitument-Acrylic siêu đàn hồi gốc nước, một thành phần.

1  2   3   4