BestSeal EP760


Vữa tự san phẳng ngăn ẩm, gốc xi măng-epoxy, ba thành phần

BestSeal EP712


Hợp chất chống thấm, gốc Epoxy, hai thành phần

BestCoaltar EP720


Chất phủ bảo vệ chống ăn mòn, gốc epoxy-nhựa than đá, 2 thành phần, phân tán dung môi

BestSeal PS410


Chất trám bít đàn hồi, gốc polysulphide, hai thành phần

BestPrimer AC409


Sơn lót chống ẩm, gốc epoxy hai thành phần

BestSeal CE201


Hợp chất chặn nước rò rỉ, đóng rắn nhanh, gốc xi măng

BestSeal Membrane


Màng chống thấm nhựa bitumen biến tính gốc nước, thi công nguội, một thành phần

BestSeal MAC 20S


Chất phủ bảo vệ, chống thấm trong suốt, một thành phần

BestSeal MAC 60S


Chất phủ bảo vệ, chống thấm trong suốt, đậm đặc, một thành phần

BestSeal MH10S


Chống thấm Silanes/Siloxanes gốc dung môi kỵ nước

BestSeal MH50S


Chống thấm Silanes/Siloxanes gốc dung môi kỵ nước

BestSeal PU600


Màng chống thấm siêu đàn hồi, nhựa polyurethane gốc nước, một thành phần

BestSeal PU650S


Chống thấm Polyurethane siêu đàn hồi, một thành phần.

BestSeal PU450


Chống thấm nhựa polyurethane-bitumen hybrid siêu đàn hồi, gốc nước, một thành phần  

   1   2  3   4