BestBond EP50

Chất kết dính epoxy đa năng, cường độ cao, hai thành phần

 Ưu điểm:
  • Thi công dễ dàng và đơn giản, cho phép thi công ở nhiệt độ thấp.
  • Dễ lèn đầy vào các vết nứt nhỏ, khôi phục tối đa cường độ ban đầu.
  • Cường độ phát triển nhanh, mau đưa công trình vào sử dụng.
  • Không dung môi, không độc hại, thân thiện môi trường.

 

Tải tài liệu