BestCleaner FA021

Hợp chất ăn mòn bề mặt bê tông

Sản phẩm có ưu điểm như:
  • Sử dụng dễ dàng, đơn giản.
  • Hiệu quả cao khi so sánh với các biện pháp truyền thống khác.
  • Độ nhám bề mặt đồng nhất và dễ điều chỉnh theo ý muốn.

Tải tài liệu