BestCleaner SH020

Hợp chất tẩy rửa dầu mỡ

Sản phẩm có ưu điểm như:
  • Không độc hại, thân thiện môi trường.
  • Họat tính tẩy rửa cao.
  • Dễ sử dụng, hiệu quả cao.
Tải tài liệu