BestCure AC015

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polymer

Sản phẩm có ưu điểm như:
  • Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình. 
  • Dễ bảo dưỡng và không làm phát sinh chi phí bảo dưỡng. 
  • Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt. 
  • Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép. 
  • Ngăn cản hiệu quả quá trình bốc hơi nước trên bề mặt khối bê tông. 
  • Giảm thiểu tối đa hiện tượng rạn nứt bề mặt do mất nước nhanh. 
  • Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. 
  • Duy trì màu sắc đồng đều cho các bề mặt xoa hardener.

Tải tài liệu