BestProtect CN313

Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho bê tông

 Ưu điểm:
  • Tăng tốc độ phát triển cường độ trong những ngày đầu. 
  • Bảo vệ hiệu quả cốt thép trong môi trường ăn mòn, xâm thực của ion clo. 
  • Tăng đáng kể tuổi thọ công trình. 
  • Không làm phân tầng bê tông khi vận chuyển xa. 
  • Rút ngắn thời gian thi công, giảm thiểu chi phí bảo dưỡng bê tông. 
  • Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Tải tài liệu