BestSeal MH10S

Chống thấm Silanes/Siloxanes gốc dung môi kỵ nước

Ưu điểm:
  • Khả năng chống thấm cao, không bị phân hủy hay lão hóa theo thời gian. 
  • Không làm thay đổi màu sắc và trạng thái cảm quan của bề mặt vật liệu. 
  • Áp dụng rộng rãi cho nhiều loại vật liệu khác nhau.
  • Rất đơn giản, dễ sử dụng khi thi công nhưng hệu quả chống thấm rất cao. 
  • Chất lượng cao, ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. 

Tải tài liệu      
                               VN