BestSeal PUA400


Chống thấm siêu đàn hồi, gốc Polyurea Hybrid, hai thành phần, không dung môi​

BestSeal SS40W


Phụ gia chống thấm gốc Silanes biến tính, phân tán nước

   1   2  3  4