BestRelease WB501

Hợp chất tháo khuôn gốc nước.

Sản phẩm có ưu điểm như:
  • Chống dính khuôn tối ưu.
  • Tăng chất lượng bề mặt sản phẩm sau khi tạo hình. 
  • Bảo vệ khuôn không bị hư hỏng trong quá trình tách vật liệu tạo hình ra khỏi khuôn. 
  • Không chứa các chất ăn mòn làm ảnh huởng đến vật liệu tạo hình cũng như khuôn.
  • Độ nhớt thấp, sử dụng dễ dàng bằng các dụng cụ có sẵn như: Ru-lô, cọ quét, vòi phun, …
  • Không độc hại, nên không ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng cũng như môi trường.
  • Không chứa dung môi hữu cơ, an toàn cháy nổ.

Tải tài liệu