BestSeal PS012

Hợp chất chống thấm trong suốt, gốc Poly-Alkyl kỵ nước

Sản phẩm có ưu điểm như:
  • Khả năng chống thấm cao, thời gian sử dụng lâu dài. 
  • Trong suốt, không màu, không tạo màng bề mặt.
  • Không làm thay đổi màu sắc, trạng thái bề mặt và cảm quan thẩm mỹ của vật liệu. 
  • Áp dụng rộng rãi cho nhiều loại vật liệu khác nhau.
  • Đơn giản, dễ sử dụng.
  • Chất lượng ổn định, hiệu quả kinh tế cao.

Tải tài liệu