BestSeal 500Flex


Chất trám khe siêu đàn hồi, một thành phần, gốc Polyurethane

BestGrout CE600


Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng.

BestGrout CE675


Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng.

BestGrout CE600-1HS


ữa rót không co ngót, cường độ sớm siêu cao, gốc xi măng

BestGrout CE600-3HS


Vữa rót không co ngót, cường độ sớm siêu cao, gốc xi măng

BestGrout CE475


Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng

BestGrout CE575


Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng

BestGrout CE675M


Non-shrink Grout, Modified Polymer-Cement based

BestGrout CE775


Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng

BestGrout CE875


Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng

BestGrout EP756


Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc epoxy, ba thành phần

1  2  3