BestSlick G85


Hợp chất tăng cường độ cứng, độ bóng và kháng bụi cho bề mặt bê tông.

BestHard SS115


Hợp chất gia cường độ cứng và kháng bụi cho bề mặt bê tông

HardRock


Chất làm cứng nền sàn, không kim loại, gốc vô cơ

BestHard SS150


Hợp chất gia cường độ cứng và kháng bụi cho bề mặt bê tông

BestHard SP7


Chất làm cứng nền sàn, không kim loại, gốc vô cơ

BestHard MA153


Chất làm cứng nền sàn rắc khô, độ cứng siêu cao

BestCoat PU800HF


Hệ thống nền sàn polyurethane, cường độ cao, chống trượt, kháng hóa chất

BestCoat PU800MF


Polyurethane tự san phẳng, cường độ cao, chống trượt, kháng hóa chất

BestCoat PU714


Chất phủ bảo vệ trong suốt gốc Polyurethane, hai thành phần

BestPrimer EP701


Sơn lót Epoxy, gốc dung môi, hai thành phần

BestPrimer EP702


Sơn lót Epoxy, gốc nước, hai thành phần

1  2  3