BestSeal PU412


Chống thấm nhựa polyurethane-bitumen hybrid đàn hồi, gốc nước, một thành phần  

BestSeal PU416


Polyurethane acrylic hybrid waterproofing membrane, exceptional flexibility

BestSeal PU405


High elastic waterproofing membrane, polyurethane water-based, one component

BestWaterbar


PVC Water Stop Bar

BKN-90


PVC Water Stop Bar

BestSeal SS151


Hợp chất chống thấm và gia cường độ cứng cho bề mặt bê tông

BestSeal B12


Waterproofing cement miscible compound, high elasticity, anti-surface cracking

BestSeal A10


Amorphous waterproofing membranes Silanes/ Siloxanes, water-based, single-component

BestSeal PS012


Hợp chất chống thấm trong suốt, gốc Poly-Alkyl kỵ nước

BestSeal PS016


Phụ gia chống thấm bê tông và vữa xi măng

BestSeal EP757


Multi-Purpose plugging mortar based Epoxy-Cement, three components

   1  2  3    4